Hoe werken wij?

Op NoordWIJde gaan we voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. 

Een gezonde bodem met een rijk bodemleven is de basis. Hierin telen we op duurzame wijze. Dus zonder kunstmest, pesticiden of zware machines. We verkopen onze producten lokaal. Dat is vers, lekker en gezond. Bovendien scheelt het transport. En we verwelkomen mensen graag op de tuin. Om zelf te oogsten. Om de tuinbeleving te ervaren. Om te zien waar het eten vandaan komt. En om te leren over regeneratieve landbouw. 

Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is landbouw met een positief effect op de omgeving. Het kent vier basisprincipes:

  1. Bodemverstoring minimaliseren
  2. Zo min mogelijk chemische middelen gebruiken.
  3. De biodiversiteit maximaliseren door veel verschillende gewassen op één stuk grond te verbouwen.
  4. De grond zo lang mogelijk bedekken met gewassen voor een voedzame bodem.
 

De bodem is dus de basis. Hoe zit dat eigenlijk? 
Planten zijn in staat om zonlicht en CO2 om te zetten in suikers en zuurstof. Een deel van de suikers gebruikt de plant voor eigen groei. Een ander deel geeft de plant via het wortelgestel aan organismen in de bodem, zoals schimmels en bacteriën.

Bron: Het bodemvoedselweb, Uitgeverij Jan van Arkel

In ruil hiervoor zorgen de bodemorganismen voor voedingstoffen voor de plant. Iets grotere bodemdiertjes zorgen voor een goede bodemstructuur. Denk maar aan de regenworm die gangen maakt en zo ruimte creëert voor zuurstof en water. Van nature zijn plant en bodemleven nauwkeurig op elkaar afgestemd. Een gezond en divers bodemleven zorgt voor sterke planten barstensvol voedingsstoffen, die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. 

'No-dig'

Je kunt wel nagaan wat er gebeurt wanneer je de bodem bewerkt door te ploegen, frezen of het gebruik van pesticiden en kunstmest. Dit verstoort de samenwerking tussen plant en bodemorganismen, wat ten koste gaat van bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Op NoordWIJde laten we het bodemleven dus zoveel mogelijk met rust. Het zogenaamde ‘no dig’ principe. We ploegen en frezen niet. We gebruiken geen kunstmest of pesticiden. Wel stimuleren we het bodemleven door het toevoegen van biologische compost. Zo werken we aan een gezonde bodem vol leven als basis voor voedzame en smaakvolle gewassen.

Teeltplan

We telen in volle grond en met de seizoenen mee. De wintertijd wordt door de tuinders gebruikt om een teeltplan te maken voor het nieuwe seizoen. Dit is onze planning van zaai-, plant- en oogstmomenten. Samen met vrijwilligers voeren we dit plan gedurende het seizoen uit en werken we toe naar een mooie oogst. Omdat we duurzaam telen in volle grond controleren we echter niet alles. Zo heeft het weer invloed op de tuin en op de oogst. Dit betekent dat oogst overvloedig kan zijn, maar ook kan tegenvallen als gevolg van een hagelbui of zware storm. Elk jaar is anders, saai is het in elk geval nooit..

Winkelwagen